🗑️ Restafval wordt duurder

In de loop van 2021 verandert de ophaling van restafval en composteerbaar afval. Onze afvalintercommunale heeft besloten dat we voor de ophaling van ons afval voortaan niet meer per zak, maar per kg moeten betalen.

Sensibilisering

Volgens het laatste jaarverslag van ILvA had iedere inwoner in 2019 ongeveer 120 kg te verbranden restafval en 106 kg composteerbaar afval. Wat betreft de ophaling aan huis kwam dat neer op 97 kg restafval en 80 kg composteerbaar afval. De rest werd door de burger zelf naar het recyclagepark gebracht.

Wat is restafval? Restafval is een afgewerkt product of grondstof dat niet meer bruikbaar is. Het bestaat voornamelijk uit kunststof, rubber, cosmetica, hygiënisch afval, aluminiumfolie, bewerkt papier, vershoudfolie, dierlijk afval, beenderen, schelpen, vervuild textiel, … Al dat afval belandt in de verbrandingsoven en zorgt dus voor het verdwijnen van grondstoffen.

Wat is composteerbaar afval? Composteerbaar afval is organisch afval dat op een natuurlijke manier omgezet wordt tot compost en in de tuin gebruikt kan worden ter vervanging van stalmest. Keukenafval zoals resten van groenten, fruit, vlees, vis, koffiedik, theeresten, eieren, notendoppen en klein afval uit de tuin, zoals snoeiafval van bloemen, kruiden en groenten, grasmaaisel, stro, bladeren, versnipperde takken zijn composteerbaar.

Aangezien het de doelstelling is van IlvA om de hoeveelheid afval per inwoner te zien verkleinen moet er dus een sensibiliseringsplan komen. Niet alleen het leren sorteren van afval is belangrijk, maar ook het leren voorkomen van dergelijk afval. Hoe kunnen we producten die bij restafval terechtkomen vervangen door duurzamere of recycleerbare producten? Hoe kunnen we er voor zorgen dat we minder voedsel verspillen en zelf thuis composteren?

Bewustwording

Volgens de eerste resultaten in een proefgemeente zorgt het nieuwe betaalsysteem er voor dat mensen inderdaad bewust bezig zijn met het verminderen van hun afval. Of ze dit doen door bewuster aankopen te doen of door creatiever afval te verwerken is nog niet duidelijk. Toch vraag ik me af welke verandering het binnen ons gezin zal brengen.

Wanneer ik op het moment van schrijven nadenk over alles wat ik vandaag bij het restafval heb gegooid dan kan ik twee zaken bedenken, de haren uit mijn borstel en een stukje vershoudfolie dat rond onze groenten zat. Wanneer ik er echter het ‘Afvalalfabet’ van IlvA er bij neem dan besef ik dat restafval heel vaak gebonden is aan opruimen, dingen die stuk gaan, zaken die voorbij houdbaarheidsdatum zijn, enz.

Heel wat restafval kan voorkomen worden door kunststof en rubber te vermijden, schoonheidsproducten op te gebruiken, zorgzaam om te gaan met spullen en spullen voor eenmalig gebruik te vermijden. Heel wat composteerbaar afval kan voorkomen worden door minder voedsel te verspillen, zelf te leren composteren en door de tuin anders in te richten. Dat zijn zaken die je niet van vandaag op morgen kan veranderen. Nieuwe gewoontes, nieuwe routines, dat vraagt tijd.

Afvalalfabet

De komende maanden ga ik het afvalalfabet van IlvA thematisch overlopen en bekijken waar er al dan niet duurzamere oplossingen mogelijk zijn. De thema’s die aan bod komen zijn keuken, verzorging, kleding, accessoires, schoonmaak, decoratie, sport en spel, school- en kantoorbenodigdheden, hobby’s, media en tuin.

Reeds nu valt het me op dat sommige zaken heel eenvoudig zijn aan te passen, anderen heel moeilijk. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het afval van huisdieren? Hoe ga je om met de snel evoluerende technologie die niet-recycleerbaar afval met zich meebrengt? Sommige zaken zullen bij heel veel mensen tegenstrijdige reacties oproepen, anderen zijn zo eenvoudig aan te passen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s